top of page
APPEAL

Met 5G voor de deur, luiden Belgische gezondheidsprofessionals de alarmklok, klik hier.

Sensibiliserings
materiaal

Voor de toepassing van het voorzorgsprincipe, hier.

Babysafe project, hier

Tips en

suggesties, hier.

Bekijk de lijst, hier.

Een niet-exhaustieve lijst vindt u hier.

Alert Phone Gate, hier

Hoge gezondheisdraad mei 2019, hier.

Nieuws

Consulteer de lijst hier.

Contact

CONTACT

Contacteer ons via het formulier hier rechts weergegeven:

Gelieve het contactformulier rechts niet te gebruiken voor persoonlijk gezondheidsadvies.

Ik teken de opreop:

Bedankt voor uw bericht.

Contacteer ons : (Ook de pers)

Disclaimer

De informatie op deze website is louter indicatief, mogelijk onderhevig aan veranderingen en niet-exhaustief. Ze is onder meer bedoeld om het bewustzijn van de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden en straling te vergroten en om de argumenten, die geleid hebben tot het "Hippocrates Elestrosmog Appeal Belgium", te documenteren op een wetenschappelijk en medisch onderbouwde wijze. De verstrekte informatie vormt geen persoonlijk gezondheidsadvies. Raadpleeg zo nodig een arts of professioneel zorgverlener die uw gezondheidstoestand adequaat kan beoordelen.

Avertissement
bottom of page