Met 5G voor de deur, luiden Belgische gezondheidsprofessionals de alarmklok, klik hier.

Sensibiliserings
materiaal

Tips en

suggesties, hier.

Voor de toepassing van het voorzorgsprincipe, hier.

Bekijk de lijst, hier.

Een niet-exhaustieve lijst vindt u hier.

Consulteer de lijst hier.

Hoge gezondheisdraad mei 2019, hier.

Contact

 

Contacteer ons via het formulier hier rechts weergegeven:

Gelieve het contactformulier rechts niet te gebruiken voor persoonlijk gezondheidsadvies.

Ik teken de opreop:

Disclaimer

 

De informatie op deze website is louter indicatief, mogelijk onderhevig aan veranderingen en niet-exhaustief. Ze is onder meer bedoeld om het bewustzijn van de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden en straling te vergroten en om de argumenten, die geleid hebben tot het "Hippocrates Elestrosmog Appeal Belgium", te documenteren op een wetenschappelijk en medisch onderbouwde wijze. De verstrekte informatie vormt geen persoonlijk gezondheidsadvies. Raadpleeg zo nodig een arts of professioneel zorgverlener die uw gezondheidstoestand adequaat kan beoordelen.