top of page

Blootstelling aan niet-ioniserende straling gelinkt aan hoogspanningsleidingen, communicatie en elektronica - Hoge gezondheidsraad : mei 2019

Blootstelling op korte afstand aan hoogspanningsleidingen werd geassocieerd met leukemie bij kinderen (Tabrizi et al., 2015; Schuz, 2011). Niet-ioniserende microgolfstraling bleek te werken door spanningskanaalafhankelijke calciumkanaal activering om biologische effecten op niet-thermische niveaus te veroorzaken (Anghileri et al., 2006; Pall et al., 2015).

 

Blootstelling van moeders aan elektromagnetische velden met mobiele telefoonfrequentie werd geassocieerd met gedrags-en spraakproblemen bij kinderen (Birks et al., 2017; Zarei et al., 2015).

 

Het gebruik van mobiele en draadloze telefoons werd geassocieerd met een verhoogd risico op glioom en akoestisch neuroom (Hardell et al., 2013).

 

Volgens Levis et al. (2011) leveren geblindeerde protocollen, vrij van fouten, vertekening en financiële conditioneringsfactoren, positieve resultaten op die een oorzakelijk verband aantonen tussen langdurig mobiele telefoon gebruik of latentietijd en een statistisch significante toename van het risico op ipsilaterale hoofdtumoren, met biologische plausibiliteit.

 

De meta-analyses (inclusief die van Levis et al., 2011), waarbij alleen gegevens over ipsilaterale tumoren bij proefpersonen die sinds of ten minste 10 jaar gebruik maken van mobiele telefoons zijn onderzocht, laten grote en statistisch significante toenames zien van het risico op ipsilaterale hersengliomen en akoestische neuromen (Levis et al., 2011)

Link - bladzijde 35 : Hoge gezondheidsraad Mei 2019 CSS N° 9404

bottom of page